Настаняване

СТУДИО ЗА ДВАМА

СТУДИО ДЕЛУКС

СТУДИО ЗА ТРИМА

СУИТ

Правилник за вътрешния ред в къща за гости Одесос

Гр. Созопол, ул. Одеса 10

 1. При изготвянето на настоящия правилник бе взето предвид действащото законодателство в Р. България и ЕС, както и правилата и условията на партньорите на къщата за гости.

Забрани за гостите

 1.    На гостите на Къща за гости Одесос се забранява:

    -да внасят и използват електронагревателни (отоплителни) уреди и съоръжения по време на престоя си в къщата за гости;

    -да внасят в сградата на къщата за гости и прилежащите и части взривоопасни, лесно запалителни и токсични вещества;

    -да разместват мебелите и имуществото в стаите и другите помещения, без съгласието на персонала;

    -да изнасят всякакъв вид имущество принадлежащо на къщата за гости извън територията й по време на престоя си;

    -да внасят домашни животни на територията на обекта без разрешение от персонала.

     -да се надвесват през прозорците и терасите на къщата за гости.

 1.   Забранява се тютюнопушенето в стаите.
 2.    По време на пребиваването си в къщата за гости, клиентите са длъжни:
     -да спазват настоящите правила;

   -да пазят тишина през нощните часове (след 23 часа) и следобедните часове (от14 до16 часа);

 1. Гостите на къща за гости Одесос носят материална отговорност за повредено и изгубено имущество .
 1.    При нарушение на настоящите правила, законите и правовия ред в страната, доброто име и престижа на къщата за гости, собственика има право да прекрати престоя на гостите в къщата за гости.
  При прекратяването на престоя по ал.1, хотелиера не дължи обезщетение за това.

                                                 Настаняване

 1.    При настаняване гостите са длъжни да предоставят на персонала документ за самоличност, който се връща веднага
 2.    Настаняването на гости в къщата за гости става след 14:00 часа.
  Настаняването може да стане и преди часът по ал.1, ако това бъде предварително уговорено.
 3.  Заплащането на нощувките става при настаняване.
 4.  Лицето отговорно за регистрацията вписва информацията за клиента в регистъра по чл. 116 от Закона за туризма.
 5. Обявените цени включват Туристически данък, ДДС, както и други данъци и такси, ако има такива.
 6.  Хотелиерът и персоналът на къщата за гости са длъжни:

-да подсигурят и предоставят на клиента закупената от него услуга;

-да се грижат за чистотата на обекта;

-да се грижат за обслужването на клиентите;

-да пазят конфиденциалност на информацията за гостите на къщата.

 1.  Хотелиерът има право да предоставя информация за клиентите си, при поискването й от органите на реда,
 2. спазвайки законите на страната.  

                Напускане на обекта ,освобождаване на стаята

 1. Клиентите напускат стаите до 12:00 часа.
 2.  При напускане на къщата за гости, клиентите са длъжни:

-да затворят прозорците и външните врати на стаите;

-да изключат електроуредите в стаите(климатици, телевизори и др.);

-да не оставят течащи чешми, душове и др.;

-да предадат лично на персонала ключа от стаята.

Facebook